Ποιοι είμαστε.

Το Σωματείο Φίλων του  Διεθνούς Ψυχαναλυτικού Συμποσίου Δελφών είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το 1997 από 22 Έλληνες ψυχαναλυτές. Το Σωματείο έχει έδρα την Αθήνα και σύμφωνα με το καταστατικό του σκοπός του είναι η υποστήριξη μελέτης και έρευνας της ψυχαναλυτικής θεωρίας και των εφαρμογών της , η ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών αναφορικά με την ψυχανάλυση και συναφή θέματα και η προώθηση διεθνών επιστημονικών και πολιτιστικών σχέσεων αναφορικά με την ψυχανάλυση. Η υλοποίηση των σκοπών του Σωματείου επιδιώκεται με τη διοργάνωση επιστημονικών και πολιτιστικών συναντήσεων γύρω από την ψυχανάλυση στο χώρο των Δελφών ή άλλον αρμόζοντα χώρο στην Ελλάδα, με τη συνεργασία με συλλόγους που έχουν τους ίδιους στόχους και παραπλήσιους σκοπούς , με τη συγκρότηση ομάδων εργασίας μελετών και έρευνας και με εκδόσεις που αφορούν τους σκοπούς του Σωματείου.

Back to Top